Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Ε
ο
ρ
τ
α
σ
τ
ι
κ
έ
ς
δ
ε
ξ
ι
ώ
σ
ε
ι
ς
κ
α
ι
ε
κ
δ
η
λ
ώ
σ
ε
ι
ς

Συνέδρια και εκδηλώσεις

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ
Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Τ
ο
ι
δ
α
ν
ι
κ
ό
μ
έ
ρ
ο
ς
ε
τ
α
ι
ρ
ι
κ
ώ
ν
ε
κ
δ
η
λ
ώ
σ
ε
ω
ν

Προσφέρουμε έναν ειδικό χώρο συνεδριάσεων, το ιδανικό μέρος για να φιλοξενήσει συναντήσεις και εταιρικές εκδηλώσεις, με μια σειρά από δραστηριότητες που είναι διαθέσιμες στον χώρο του ξενοδοχείου. Οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις αναψυχής μπορούν να φιλοξενηθούν δίπλα στην πισίνα, στην παραλία και στους χώρους της ταράτσας. Μια επαγγελματική ομάδα διοργάνωσης εκδηλώσεων προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες και τεχνολογία για την εκδήλωσή σας στο Angsana Corfu.

Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Α
ί
θ
ο
υ
σ
α
ε
τ
α
ι
ρ
ι
κ
ώ
ν
ε
κ
δ
η
λ
ώ
σ
ε
ω
ν

Αίθουσα συνεδριάσεων
Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Χ
ώ
ρ
ο
ι
σ
υ
ν
α
ν
τ
ή
σ
ε
ω
ν

Δωματιο
Διαστάσεις
Μέγιστος αριθμός ατόμων
Δωματιο:Εξωτερική Πισίνα
Διαστάσεις :1000 τ.μ
Μέγιστος αριθμός ατόμων:400
Τοποθεσία
Εξωτερική
Round Table
200
Classroom
0
Theatre
50
U-Shape
50
Boardroom
0
Free standing
400
Άλλο
Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας
Δωματιο:Αίθουσα εκδηλώσεων Αμαλία
Διαστάσεις :285τ.μ
Μέγιστος αριθμός ατόμων:200
Τοποθεσία
Εσωτερική
Ύψος
3,5μ
Round table
110
Classroom
60
Theatre
160
U-shape
30
Boardroom
30
Free standing
200
Άλλο
Εξοπλισμός υψηλής τεχνολογίας, οθόνες
Δωματιο:Αίθουσα συναντήσεων Αριάδνη
Διαστάσεις :32τ.μ
Μέγιστος αριθμός ατόμων:20
Τοποθεσία
Εσωτερική
Ύψος
2,7
Round table
5
Classroom
5
Theatre
5
U-shape
5
Boardroom
5
Free standing
20
Άλλο
Δωματιο:Αίθουσα συναντήσεων Μελίνα
Διαστάσεις :32
Μέγιστος αριθμός ατόμων:20
Τοποθεσία
Εσωτερική
Ύψος
2,7μ
Round table
5
Classroom
5
Theatre
5
U-shape
5
Boardroom
5
Free standing
20
Άλλο
Κ
Ε
Φ
Α
Λ
Α
Ι
Ο

Ε
π
ι
κ
ο
ι
ν
ω
ν
ί
α

Ενημερώστε μας για τις ανάγκες και τις ημερομηνίες και θα οργανώσουμε την εκδήλωση για εσάς .


    DRAG